Πελάτες

Κατά την διάρκεια των 28 ετών λειτουργίας του, το γραφείο μας έχει εκπροσωπήσει έναν μεγάλο αριθμό εταιριών και προσώπων.

Ενδεικτικά αναφέρουμε:

Ελληνικές Αεροπορικές Εταιρίες

Ασφαλιστικές Εταιρίες

Δημόσιες & Ιδιωτικές Τράπεζες

Βιομηχανικές Εταιρίες

Διανομείς

Οικουμενικό Πατριαρχείο Κωνσταντινουπόλεως

Ελληνορθόδοξο Πατριαρχείο Ιερουσαλήμ